Day: January 15, 2018

വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള കുരുമുളക് പ്രദർശനവുമായി കാർഷിക ക്ഷേമ വകുപ്പ്

വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള കുരുമുളക് പ്രദർശനവുമായി കാർഷിക ക്ഷേമ വകുപ്പ് അമ്പലവയൽ: പൂപ്പൊലിയിൽ കർഷകർക്ക് പുത്തൻ അറിവുകളും വിവരങ്ങളുമായി കാർഷിക ക്ഷേമ വകുപ്പും കേരള കാർഷിക വികസന വകുപ്പും .കണ്ണൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ചു പ്രവത്തിക്കുന്ന പന്നിയൂർ കാർഷിക ഗവേഷണത്തിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തുള്ള കുരുമുളകിന്റെ പ്രദർശന സ്റ്റാൾ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു. 7 വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള കുരുമുളകാണ് ഉള്ളത്. വയനാടൻ കുരമുളകിനേക്കാൾ ആദായകരമാണ് പന്നിയൂർ കുരുമുളകുകൾ .വയനാടൻ കുരുമുളകുകൾക്ക് ഉയർന്ന പ്രതിരോധശേഷി ഔഷധ ഗുണവും ഉണ്ടെങ്കിലും അവ ഇടവിട്ട  വർഷങ്ങളിലാണ് കായ്ക്കുന്നത്. . ദ്രുത വാട്ടം…

Wayanad to be made floriculture hub

10 ha at RARS to be set apart for floriculture research Minister for Agriculture V.S. Sunil Kumar has said that the government has initiated a series of efforts to develop Wayanad district as the floriculture hub of the State. Speaking after inaugurating the fifth edition of Pooppoli, the international flori-fest and exhibition, at the Regional…